Kategori: Åsikter

UUS kommenterar kårstyrelsens skrivelse till nationer angående gemensamt medlemskap

UUS logga

Tidigare i april skickade kårstyrelsen en skrivelse till nationerna angående ett gemensamt medlemskap för nationer och Uppsala studentkår. Detta brev hade inte delgetts eller diskuterats i fullmäktige eller Uppsala studentkår i övrigt innan. Vi i UUS kände dels att det inte helt reflekterade kåren som helhet men också att vi ville delge våra tankar kring frågorna som lyftes. UUS skrev därför en egen skrivelse till nationerna för att utveckla dessa tankar. Du hittar både styrelsens skrivelse samt vår egen här nedan.