Kategori: Okategoriserad

Engagera er i kåren!

UUS logga

Uppsala studentkår går mot ett nytt verksamhetsår och det behövs engagerade och erfarna personer som er för att på bästa sätt möta de utmaningar som finns framför oss. Vi i kårpartiet Uppsala universitets studenter (UUS) har alltid tryckt på vår vilja att involvera fler från den lokala nivån i kårens arbete.

Tyvärr finns inget fungerande system i kåren som normalt skulle sondera intresset för de många poster som ska tillsättas inför kommande år. Därför skickar vi nu ut denna sondering brett och stort till alla engagerade människor som kan vara intresserade!

En sak vi framför allt skulle vilja att folk med erfarenhet från lokalt påverkansarbete (typ vara aktiv i en förening och/eller en sektion) ville vara med i är kårstyrelsen. Lokala erfarenheter är mycket värda i t.ex. styrelsen eller andra uppdrag och det finns inga krav på partitillhörighet, utan man kallas för “obunden”. Vi tycker att styrelsen och kåren bara blir stärkt av att det också kommer in studenter utanför partierna, med lokala erfarenheter och kunskaper.

En lista med beskrivningar av uppdrag och poster finns på denna länk:

Hör av er till oss på ordforande@uus.se om ni är intresserade eller vill veta mer om vad uppdragen innebär!

På Konstituerande fullmäktige (KonstFUM) kommer nästa års rambudget, medlemsavgift men också nästa års sektionsfördelning klubbas. Men sedan är det också här som posterna för nästa år tillsätts som kårordförande, viceordförande, styrelseledamöter och många fler. Det finns också en del studentrepresentantuppdrag i olika organ och organisationer.

KonstFUM sker 21 maj, kl. 17.15 i Eva Netzelius salen på Blåsenhus.

************************************

Vi vill samtidigt passa på att tipsa om att kåren söker fortfarande efter studiebevakare för nästa år, heltidsarvoderade uppdrag:

Sprid detta gärna vidare till andra som ni tror kan vara intresserade! :D 

Kårvalet närmar sig!

Arvid Hedén Gynnå

Civilingenjörsstudent (X), ledamot i kårfullmäktige

Med 2013 års kårval bara dagar borta så syns UUS flera gånger i Ergo. Våra kandidater till kårordförande och vice kårordförande Fredrik Pettersson och Alexandra Abde blir ställda mot väggen av Ergos reporter och får berätta om varför det är viktigt att prioritera kårens lokala verksamhet och hur man på ett ansvarsfullt sätt anpassar kåren till en krympande budget.

“Vår huvudsakliga fråga är att flytta makt från den centrala organisationen närmare studenterna. Vi vill flytta fokus från att åsikterna bildas centralt i organisationen, till att de ska plockas upp lokalt hos studenterna och verkar inåt mot det centrala.”

Alexandra Pärnebjörk, Alexandra Abde och Fredrik Pettersson skriver också om hur mycket bättre studentinflytandet skulle kunna bli om våra tusen studentrepresentanter fick en ordentlig utbildning, istället för som idag oftast ingen alls. Att införa det vi tror kan bli Sveriges bästa studentrepresentantutbildning kan ge en stor praktiskt skillnad och är en av UUS viktigaste frågor.

“Studentrepresentanterna kan göra stor skillnad för alla studenter. /…/  Det är dessa som kan förändra upplägget på en utbildning, det är de som kan se till att du får fler lunchrum på ditt campus, och det är de som kan bromsa beslut som gör universitetet mindre tillgängligt. Studenterna är dock nästan alltid i underläge. Det är inte alltid lätt att komma in som helt ny i en nämnd där alla andra är professorer, känner varandra och har suttit där i många år.”

Tycker du detta låter bra? Från och med söndagen den 7 april kan du rösta på vår 43 namn långa lista till kårfullmäktige på www.karvalet.nu. Är du fortfarande osäker kan du läsa mer om vad vi vill eller följa oss på Facebook för att få dagliga uppdateringar om var på campus du hittar en livs levande kårvalskandidat att själv ställa mot väggen!

Om Uppsala studentkårs framtida organisation

Arvid Hedén Gynnå

Civilingenjörsstudent (X), ledamot i kårfullmäktige

Under våren har kåren genomfört en utredning kring hur dess organisation kan förbättras. Frågan gäller främst hur dess sektioner – alltså de lokala avdelningarna på varje fakultet eller liknande – ska få en starkare roll inom kåren. Detta är UUS kärnfråga och vi är mycket glada att utredningen genomförts. Dock tycker vi att den landar delvis fel i sina slutsatser om hur det bör göras, vilket vi skrivit i vårt remissvar. Hela svaret kan läsas här.

Utredningen diskuterar om sektionerna ska få tillsätta platserna i fullmäktig, föreslår att sektionerna tillsätter platser i styrelsen och att det ska införas en särskild sektionskoordinator på det centrala kansliet. Utredningen diskuterar möjligheterna att antingen delar av eller hela kårfullmäktige väljs på sektionsnivå istället för som idag i partival i en enda valkrets. Man anser att det bästa är att dagens valsystem byts ut mot ett helt sektionsbaserat, vilket vi helt och fullt instämmer i. Detta är essentiellt för att kåren ska blir mer relevant för studenterna.

Utredningen föreslår också att sektionerna direkt ska tillsätta kårens styrelseledamöter. Även om detta kan låta attraktivt, så anser vi inte att det är optimalt. När fullmäktige är sektionsbaserat så kommer vi nog kunna räkna med att även kårstyrelsen är väl förankrad i sektionerna. Man ska inte heller se styrelsen som ett mini-fullmäktige utom som ett organ som verkställer fullmäktiges vilja. Istället för att ha en person från varje sektion så är det sannolikt bättre att ha personer med olika kompetenser, till exempel en person med kunskap om arbetsgivarfrågor, en som är skicklig på marknadsföring, en som är expert på hur universitet är organiserat och så vidare.

Slutligen föreslår utredningen att en en sektionskoordinator inrättas på det centrala kansliet, som ny arvoderad post. Sektionskoordinatorn skulle stå för kontakten mellan kårens styrelse och sektionerna. Detta är välmenat, men vi tror inte det är ett bra förslag heller. Vi tror att det är helt fel grepp att ge detta uppdrag till en särskild person. När fullmäktige väljs sektionsvis och i sin tur tillsätter styrelse och presidium så tror vi att mycket av dagens uppenbara glapp mellan centralt och lokalt kommer försvinna. Att införa ett särskilt uppdrag för kontakten skulle i första hand byråkratisera kommunikationen. Istället behövs en tät och naturlig kontakt mellan lokalt och centralt som baserar sig på att det centrala ser det lokala som en självklarhet och en förutsättning för sin egen existens. Att dessutom, som föreslås, dra in medel från de lokala studiebevakartjänsterna som finns idag för att finansiera koordinatorn skulle direkt drabba sektionernas faktiska kärnverksamhet.

Alexandra och Fredrik!

Karin Nordlund

Språkstuderande. Ledamot i fullmäktige. Partiombud för UUS.

alexfredrik

 

På partimötet den 26 mars utsåg UUS presidiekandidater för kårvalet 2013.
Alexandra Abde studerar till personalvetare och Fredrik Pettersson läser till civilingenjör. Du kommer få veta mer om dem båda inom kort, men visst ser de peppade ut redan nu?!

Listan inför kårvalet 2013.

Höjenberg

Civilingenjörsstudent i Fullmäktige

UUS presenterar stolt vår lista till kårvalet 2013! Här hittar du 43 personer som vill företräda studenterna och kämpa för mer långsiktigt studentinflytande, mer fokus på vår allas utbildning och fortsatt decentralisering av Uppsala studentkår!

Hitta den person i listan du vill ge ditt förtroende och rösta i april! Läs mer om de frågor vi vill driva här.

 1. Fredrik Pettersson, Civ. ing. Teknisk fysik
 2. Alexandra Abde, Personalvetarprogrammet
 3. Gustav Sundell, Masterpr. i Biomedicin
 4. Emma Jidhamre, Kandidat i Teologi
 5. Einar Robillard, Översättarprogrammet
 6. Johannes Edström, Psykologprogrammet
 7. Begmohammed Derakshande-Tomadj, Politices kandidat
 8. Sofia Bergman, Masterpr. i Biomedicin
 9. Ida Wikblom, Statsvetare
 10. Nicholas Almerén, Politices kandidat
 11. Martin Falk Johansson, Kandidat i tidiga språk och kulturer
 12. Henrik Thorsell, Civ. ing. Informationsteknik
 13. Jesper Röjdeby, Juridik
 14. Ella Brodin, Statsvetare
 15. Anna Johansson, Politices kandidat
 16. David Höjenberg, Civ. ing. Molekylär bioteknik
 17. Anna Bennich-Björkman, Politices kandidat
 18. Björn Eriksson, Sjuksköterskeprogrammet
 19. Nina Knobloch Blomqvist, Juridik
 20. Jens Rogeman, Kandidatpr. i ekonomi
 21. Jessicka Rosén, Politices kandidat
 22. Zandra Nordanås, Juridik
 23. Evelina Sjöblom, Logopedprogrammet
 24. Sofia Stridh, Sjuksköterskeprogrammet
 25. Niklas Bylund, Läkarprogrammet
 26. Sixto Rios, Juridik
 27. Elin Loberg, Masterpr. i Etnologi
 28. Linnéa Gyllingberg, Kandidat i Matematik
 29. Erik Victor Ragnå, Juridik
 30. Karin Nordlund, Fil. kand Spanska
 31. Lykke Karlsson, Lärarprogrammet
 32. Helena Lund, Juridik
 33. Mathias Forsgren, Lärarprogrammet
 34. Alexandra Pärnebjörk, Politices kandidat
 35. Johanna Ingvarsson, Politices kandidat
 36. Joel Viegård, Politices kandidat
 37. Natalia Glowniak, Blandade kurser
 38. Tove Åkerrén, Nationalekonomi
 39. Johan Ottosson, Master i företagsekonomi
 40. Angelica Handersten Rönnbäck, Teologi
 41. Christian Olofsson, Sjuksköterskeprogrammet
 42. Carina Christiansen , Lärarprogrammet
 43. Arvid Hedén Gynnå, Civ. ing. Molekylär bioteknik

Vill du vara med och förändra?

Karin Nordlund

Språkstuderande. Ledamot i fullmäktige. Partiombud för UUS.

Vill du vara med och påverka studentinflytandet vid Uppsala universitet? Då är du välkommen till vår lista! Fram till den 1 mars söker vi kandidater till årets kårval.

Hör av dig mig på partiombud@uus.se för att få veta mer!