Dokument

UUS stävar efter att bedriva vår politik på ett så tillgängligt och transparent sätt som möjligt. Därför publicerar vi här vårt arbete i två kategorier:

Påverkansarbete

En stor del av den politik som UUS utför görs i olika former av skrivelser. Här kommer vi spara dessa så att det blir tydligt vad vi gör med det mandat vi får av väljarna. Det inkluderar motioner och interpellationter till fullmäktige men även debattartiklar och andra former av skrivelser.

Styrdokument

Här finns interna styrdokument för UUS. Det inkluderar stadga, verksamhetsplan och liknande dokument.

3blommor