Info

Om partiet


Uppsala universitets studenter, eller UUS, är det enda partiet i Uppsala studentkårs fullmäktige under nuvarande verksamhetsår utan rikspolitisk anknytning. Den gemensamma grund vi står på är, snarare än partipolitik, studentnära frågor och effektivt påverkansarbete. Det viktigaste en studentrepresentant har att göra är att lyssna på vad studenterna vill och föra deras talan i de organ där de representerar dessa. Det här tar vi i UUS fasta på och utformar vår studentpolitik därefter. Så som vi ser det, ska kåren finnas till för studenterna och inte för de kårengagerade.


Klicka gärna vidare om du vill veta mer om vår politik eller vår historia.

Bli aktiv


Vill du vara med och påverka kårens arbete?


För att bli aktiv i UUS krävs bara att du är student vid Uppsala universitet, och att du delar vår vision om en studentkår där studenternas frågor står i första rummet.


Som aktiv i UUS kan du:

  • bli vald till Uppsala studentkårs fullmäktige, som sammanträder sju gånger per läsår
  • engagera dig i partiet, och hjälpa de studenter som sitter i fullmäktige att driva studentnära frågor


Kontakta partiombudet på partiombud@uus.se eller skriv till oss på vår Facebooksida om du vill veta mer.


Varmt välkommen!Kontaktinfo till UUS:

Email: ordforande@uus.se

eller partiombud@uus.se


Facebook.com/

uppsalauniversitetsstudenter/Kontaktinfo till Uppsala studentkår:

www.uppsalastudentkar.se