Kårvalet

Uppsala studentkårs högsta beslutande organ (Fullmäktige) utses i kårvalet, som äger rum i april varje år. Fullmäktige består av 33 ledamöter, och för att kunna sitta där måste studenter organisera sig i Iistor eller partier som ställer upp till valet. Rösta gör man på kårvalets hemsida, med valkoden som du kan hitta på ditt kårleg.

I fullmäktige beslutar man om kârens budget, kàrens âsikter och kàrens verksamhet. Det är också fullmäktige som, vid konstituerande sammanträdet i maj, tillsätter poster som revisorer, presidialer och styrelseledamöter. Valbar till styrelsen (där presidialer ingår) är alla kårens medlemmar och man behöver inte sitta i fullmäktige för att ställa upp till en styrelsepost. Fullmäktige tillsätter också löpande en hel del studentrepresentantuppdrag. Yttrande- och förslagsrätt i fullmäktige tillkommer alla studenter vid Uppsala universitet, alla medlemmar i Uppsala studentkår, styrelsens ledamöter samt Uppsala studentkårs anställda och revisorer. Har du blivit invald som ledamot har du dessutom rösträtt.