Om UUS

Uppsala universitets studenter, eller UUS, är det enda partiet i Uppsala studentkårs fullmäktige under nuvarande verksamhetsår utan rikspolitisk anknytning. Den gemensamma grund vi står på är, snarare än partipolitik, studentnära frågor och effektivt påverkansarbete. Det viktigaste en studentrepresentant har att göra är att lyssna på vad studenterna vill och föra deras talan i de organ där de representerar dessa. Det här tar vi i UUS fasta på och utformar vår studentpolitik därefter. Så som vi ser det, ska kåren finnas till för studenterna och inte för de kårengagerade.

Klicka gärna vidare om du vill veta mer om vår politik eller vår historia.