Välkommen till UUS!

Uppsala universitets studenter är ett studentparti inom Uppsala studentkår. Vi är inte bundna till någon särskild politisk ideologi. Vi arbetar för att kåren ska lyssna på studenterna vid Uppsala universitet och bedriva ett effektivt påverkansarbete.

Presenting #1 – Sarah Ericsson !

30724788_10204623674029141_3709139383232757760_n

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 1 på på vår lista: Sarah Ericsson! :D

Sarah är från Uppsala och pluggar beteendevetenskap. Hon har tidigare varit ordförande för sin programförening, Uppsala beteendevetare och sitter nu som ordförande på Samhällsvetenskapliga sektionen på kåren. Hon har också hunnit vara nationsaktiv och jobbat på VG!

Varför ska man rösta på dig och UUS?
-I UUS har vi erfarenheter från många olika delar av kåren och universitetet. I år har vi många kandidater som lett arbetet hos sektioner och föreningar som varje dag arbetar med studenternas rättigheter. Jag och mitt parti har massa tankar kring vad som fungerar bra och mindre bra i både kår och universitet som vi är supertaggade på att jobba vidare med i fullmäktige!

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
-Hur kåren kan komma närmare studenterna och föreningarnas behov. Kåren gör väldigt mycket bra idag som vi ska fortsätta med, men vi behöver göra vårt arbete mer tillgängligt, synligt och intressant för studenterna och fråga studenterna hur de vill att kåren ska arbeta för dem.

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D

Presenting #8 – Joel Cevey Tärnholm!

2018-04-10 11.13.04

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 8 på på vår lista: Joel Cevey Tärnholm ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

Joel är född i Uppsala, men har länge bott i Linköping. För nuvarande studerar han beteendevetenskap med inriktning socialpsykologi. Han har suttit som arbetsmarknadsansvarig i föreningen Uppsala beteendevetare och sitter just nu som vice ordförande för samhällsvetenskapliga sektionen på Uppsala studentkår. Han representerar också studenterna via akademiska senaten och Grund och master utbildningsnämnden på sociologiska institutionen.

Joel är också den som gjort alla våra grymma affischer för detta val!!! <3

Varför ska man rösta på dig och UUS?
-Min hjärtefråga är tydligt och starkt studentinflytande, genom att stärka sektionernas och föreningarnas inflytande kan man uppnå detta på ett helt nytt sätt.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
-Jag tycker självklart att många studentnära frågor är viktiga, mer micros, bibliotekens öppentider etc. Men ska jag nämna en är det flera avskärmade studieplatser där man i mindre grupper eller själv kan studera i lugn och ro.

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D

Presenting #4: Jonas Lundström!

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Idag presenterar vi nummer 4 på på vår lista: Jonas Lundström! 

2018-04-10 18.54.32Jonas är från Gävle, pluggar till socionom och har nyligen klivit av som ordförande för sin programförening, Socionomus!
Han sitter detta år som studentrepresentant i Sociologiska institutionsstyrelsen och i styrelsen för nystartade Centrum för socialt arbete (CESAR).
Jonas har också hunnit med att vara kassör för den Samhällsvetenskapliga sektion på kåren under verksamhetsåret 2016/2017.

Varför ska man rösta på dig och UUS?
-För att det är viktigt med en kår där vi arbetar nära studenterna och med frågor som berör oss studenter istället för med högflygande partipolitik.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
-Att värna om att det finns bra med resurser till att bevaka och följa upp utbildningen vid universitet.

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D

 

UUS lista till kårvalet 2018 – Mer lokalt inflytande och mindre partipolitik!

Jonas Lundström

Socionomstudent

 
UUS presenterar här vår lista på kandidater till kårvalet 2018, som pågår 7-21 april.
 
Vi är stolta över att mer än hälften av namnen på vår lista är eller har varit aktiva lokalt på sektioner, varav fem av åtta nuvarande sektionspresidialerna och två av fem studiebevakare!
 
Till skillnad från andra kårpartier har UUS ingen rikspolitisk anknytning eller särskild politisk ideologi. Därför kan vårt fokus ligga helt på att arbeta för en bättre studietid för oss alla. UUS gemensamma grund är att vi anser att det är dags att avskaffa partisystemet och ge de lokala sektionerna och studentföreningarna både inflytandet och erkännandet de förtjänar för att de bedriver kårens viktiga dagliga arbete ute på campus.
 
Läs vår debattartikel om detta från december:
 
Vill du rösta i kårvalet 2018? Se till att du har betalat din medlemsavgift i Uppsala studentkår senast 31 mars så är du berättigad att rösta! Medlemskap i kåren kan du fixa här
 

Uppsala universitets studenter – kandidatlista kårvalet 2018
 
1. Sarah Ericsson. Beteendevetarstudent
2. Magnus Jansson. Jur. stud.
3. Caroline Bodin. Kandidat i utvecklingsstudier
4. Jonas Lundström. Socionomstudent
5. Camila Lacorazza. Biomedicinsk analytikerstudent
6. Robin Pelgrom. Masterstudent i teoretisk filosofi
7. Amanda Lindberg. Student i biomedicin
8. Joel Cevey Tärnholm. Beteendevetarstudent
9. Johannes Bäck. Historikerstudent
10. Carl Hamberg. Socionomstudent
11. Andreas Skjöldebrand. Jur. stud.
12. Calle Håkansson. Samhällsvetarstudent
13. Daniel Simmons. Politices masterstudent
14. Gustav Sundell. Doktorand i biokemi och student i kinesiska
15. Eric Nilsson. Student i tyska
16. Markus Marttila. Jur. stud.

Kårvalet 2015

Höjenberg

Civilingenjörsstudent i Fullmäktige

Nu kan du rösta i kårvalet 2015!

Ta fram ditt kår- och nationskort, gå in på http://www.karvalet.nu och rösta! Mer om vad vi i UUS kommer jobba med nästa år kan du läsa här på sidan under “Vår politik“.

Vi är medvetna om att hemsidan inte är fullt uppdaterad och arbetar på detta. Men många av våra frågor är alltid återkommande. Besök vår sida på Facebook för att ta del av de senaste diskussionerna!

Kårvalet närmar sig!

Arvid Hedén Gynnå

Civilingenjörsstudent (X), ledamot i kårfullmäktige

Med 2013 års kårval bara dagar borta så syns UUS flera gånger i Ergo. Våra kandidater till kårordförande och vice kårordförande Fredrik Pettersson och Alexandra Abde blir ställda mot väggen av Ergos reporter och får berätta om varför det är viktigt att prioritera kårens lokala verksamhet och hur man på ett ansvarsfullt sätt anpassar kåren till en krympande budget.

“Vår huvudsakliga fråga är att flytta makt från den centrala organisationen närmare studenterna. Vi vill flytta fokus från att åsikterna bildas centralt i organisationen, till att de ska plockas upp lokalt hos studenterna och verkar inåt mot det centrala.”

Alexandra Pärnebjörk, Alexandra Abde och Fredrik Pettersson skriver också om hur mycket bättre studentinflytandet skulle kunna bli om våra tusen studentrepresentanter fick en ordentlig utbildning, istället för som idag oftast ingen alls. Att införa det vi tror kan bli Sveriges bästa studentrepresentantutbildning kan ge en stor praktiskt skillnad och är en av UUS viktigaste frågor.

“Studentrepresentanterna kan göra stor skillnad för alla studenter. /…/  Det är dessa som kan förändra upplägget på en utbildning, det är de som kan se till att du får fler lunchrum på ditt campus, och det är de som kan bromsa beslut som gör universitetet mindre tillgängligt. Studenterna är dock nästan alltid i underläge. Det är inte alltid lätt att komma in som helt ny i en nämnd där alla andra är professorer, känner varandra och har suttit där i många år.”

Tycker du detta låter bra? Från och med söndagen den 7 april kan du rösta på vår 43 namn långa lista till kårfullmäktige på www.karvalet.nu. Är du fortfarande osäker kan du läsa mer om vad vi vill eller följa oss på Facebook för att få dagliga uppdateringar om var på campus du hittar en livs levande kårvalskandidat att själv ställa mot väggen!

Om Uppsala studentkårs framtida organisation

Arvid Hedén Gynnå

Civilingenjörsstudent (X), ledamot i kårfullmäktige

Under våren har kåren genomfört en utredning kring hur dess organisation kan förbättras. Frågan gäller främst hur dess sektioner – alltså de lokala avdelningarna på varje fakultet eller liknande – ska få en starkare roll inom kåren. Detta är UUS kärnfråga och vi är mycket glada att utredningen genomförts. Dock tycker vi att den landar delvis fel i sina slutsatser om hur det bör göras, vilket vi skrivit i vårt remissvar. Hela svaret kan läsas här.

Utredningen diskuterar om sektionerna ska få tillsätta platserna i fullmäktig, föreslår att sektionerna tillsätter platser i styrelsen och att det ska införas en särskild sektionskoordinator på det centrala kansliet. Utredningen diskuterar möjligheterna att antingen delar av eller hela kårfullmäktige väljs på sektionsnivå istället för som idag i partival i en enda valkrets. Man anser att det bästa är att dagens valsystem byts ut mot ett helt sektionsbaserat, vilket vi helt och fullt instämmer i. Detta är essentiellt för att kåren ska blir mer relevant för studenterna.

Utredningen föreslår också att sektionerna direkt ska tillsätta kårens styrelseledamöter. Även om detta kan låta attraktivt, så anser vi inte att det är optimalt. När fullmäktige är sektionsbaserat så kommer vi nog kunna räkna med att även kårstyrelsen är väl förankrad i sektionerna. Man ska inte heller se styrelsen som ett mini-fullmäktige utom som ett organ som verkställer fullmäktiges vilja. Istället för att ha en person från varje sektion så är det sannolikt bättre att ha personer med olika kompetenser, till exempel en person med kunskap om arbetsgivarfrågor, en som är skicklig på marknadsföring, en som är expert på hur universitet är organiserat och så vidare.

Slutligen föreslår utredningen att en en sektionskoordinator inrättas på det centrala kansliet, som ny arvoderad post. Sektionskoordinatorn skulle stå för kontakten mellan kårens styrelse och sektionerna. Detta är välmenat, men vi tror inte det är ett bra förslag heller. Vi tror att det är helt fel grepp att ge detta uppdrag till en särskild person. När fullmäktige väljs sektionsvis och i sin tur tillsätter styrelse och presidium så tror vi att mycket av dagens uppenbara glapp mellan centralt och lokalt kommer försvinna. Att införa ett särskilt uppdrag för kontakten skulle i första hand byråkratisera kommunikationen. Istället behövs en tät och naturlig kontakt mellan lokalt och centralt som baserar sig på att det centrala ser det lokala som en självklarhet och en förutsättning för sin egen existens. Att dessutom, som föreslås, dra in medel från de lokala studiebevakartjänsterna som finns idag för att finansiera koordinatorn skulle direkt drabba sektionernas faktiska kärnverksamhet.

Alexandra och Fredrik!

Karin Nordlund

Språkstuderande. Ledamot i fullmäktige. Partiombud för UUS.

alexfredrik

 

På partimötet den 26 mars utsåg UUS presidiekandidater för kårvalet 2013.
Alexandra Abde studerar till personalvetare och Fredrik Pettersson läser till civilingenjör. Du kommer få veta mer om dem båda inom kort, men visst ser de peppade ut redan nu?!