Påverkansarbete

Remissvar

Angående Uppsala studentkårs framtida organisation 130317 

 

Motioner

Motion – Organisationskommitté under fullmäktige 2018-02-26

Motion om universitetets passerkort 130327

Motion om Valberedning 130307

Sammansättningsförslag om Valberedning 130307

Motion om medlemskap i Uppsala studentkår 130307

Motion om transparensreglemente 130307

Motion Rörande formellt inflytande för sektionerna 130122

Motion Rörande formellt inflytande för sektionerna 121025

Motion Informationsflöde 121025

Motion om Ergos framtid 120917

 

Interpellationer

Interpellation – Hur går studentkårens arbete? 130307

Interpellation om information kring medlemskap som avgörande faktor för kårstatus 130122

Interpellation avseende omröstningen på TekNat-fakulteten 121025

 

Artiklar / Intervjuer

“Rop på hjälp eller hot?” – Artikel 2018-05-02

“Uppsala universitets studenter” (Kårval 2018) – Intervju 2018-04-03

“Dags att ge sektionerna makten” – Debattartikel 2017-12-18

”Kåren lever kvar i ett storhetsvansinne” – Intervju 2017-05-31

“Uppsala universitets studenter” (Kårval 2017) – Intervju 2017-04-07

“För en studentnära kår!” – Debattartikel 2017-04-04

“UUS och kåren – idag och imorgon” – Debattartikel 2017-02-06

“Kårens kommande verksamhetsår” – Debattartikel 2016-06-08

“UUS – För en effektivare studentpolitik!” (Kårval 2016) – Intervju 2016-04-06

”Förändras eller försvinna” – debattartikel 2015-12-11

UUS: Vad händer med den samlade studentrösten? – debattartikel 130408

“Kunskap är makt” – debattartikel 130404

“Inflytande till sektionerna” – intervju 130404

Replik på Piratstudenternas inlägg 16/1 130125

Framtidens studentinflytande enligt UUS – debattartikel 130115

Många får inte sin Ergo – debattartikel 120912

“Ni har rätt att ställa höga krav” – debattartikel 120823

“Vi vill avskaffa det partipolitiska systemet” – debattartikel 120328