Presenting #14 – Gustav Sundell !

2018-04-10 18.41.06

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 14 på på vår lista: Gustav Sundell! :D

Gustav säger sig vara från dinosauriernas tid och vi har svårt att motbevisa detta då han har varit aktiv i både partiet och fullmäktige längst av alla nu aktiva, sedan 2012! Gustav är till vardags doktorand i biokemi men också student i kinesiska. Men för oss är han kårens “ålderman”, eller bara Gandalf den kloke när vi är informella. 

Han har hunnit med att vara ordförande och studiebevakare på medicinska sektionen, varit revisor för kåren och suttit de två senaste åren som kårens historiograf där han berättar för oss yngre “hur det var förr”. Under sin långa tid i kåren har Gustav, som han själv beskriver det, “gjort typ allt utom att vara ordförande eller sitta i styrelsen”.

Varför ska man rösta på dig och UUS?
-Det som en studentkår gör är att ta till vara på studenternas intressen. Det gör inte kåren på ett effektivt sätt idag för att istället för att fokusera på den politiken som skulle vara bäst för studenterna så fokuserar man på polarisering och saker som kåren inte kan påverka.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
-Jag vill att studentrepresentationen ska vara effektiv och koordinerad. Det är då kårernas påverkansarbete märks mest hos studenterna.

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D