Presenting #4: Jonas Lundström!

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Idag presenterar vi nummer 4 på på vår lista: Jonas Lundström! 

2018-04-10 18.54.32Jonas är från Gävle, pluggar till socionom och har nyligen klivit av som ordförande för sin programförening, Socionomus!
Han sitter detta år som studentrepresentant i Sociologiska institutionsstyrelsen och i styrelsen för nystartade Centrum för socialt arbete (CESAR).
Jonas har också hunnit med att vara kassör för den Samhällsvetenskapliga sektion på kåren under verksamhetsåret 2016/2017.

Varför ska man rösta på dig och UUS?
-För att det är viktigt med en kår där vi arbetar nära studenterna och med frågor som berör oss studenter istället för med högflygande partipolitik.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
-Att värna om att det finns bra med resurser till att bevaka och följa upp utbildningen vid universitet.

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D