Presenting #7 – Amanda Lindberg !

30550840_1780590255330409_1610907474_o

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 7 på på vår lista: Amanda Lindberg !

Amanda kommer från en liten by utanför kuststaden Söderhamn. Hon pluggar på Biomedicinprogrammet och har varit aktiv i Biomedicinska Föreningen (BMF) sedan hon började programmet och har bland annat suttit som vice ordförande där.

Detta år sitter Amanda som vice ordförande på Medicinska Sektionen i Uppsala studentkår. Hon har suttit som studentrepresentant i styrelsen på institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) och sitter nu i lika villkorsgruppen på samma institution. Hon är även Medicinska sektionens ledamot i Akademiska senaten och sitter också i beredningsgruppen för Pedagogiska priset! Wow! 

Varför ska man rösta på dig och UUS?
– Jag, precis som UUS, vill fokusera på studentgemensamma frågor istället för partipolitik. Vi vill lägga ner all vår energi på att förbättra studenternas vardag, oavsett vilket parti man i vanliga fall tillhör eller på vilket campus man studerar på.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
– Som student har man oftast mycket saker man oroar sig för, att hitta någonstans att äta sin matlåda ska inte vara ett utav dem. För närvarande finns det brist på matplatser för studenter på många campus, detta tycker jag är en otroligt viktig fråga som vi måste jobba med mer!

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D