Presenting #9 – Johannes Bäck !

johannes

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 9 på på vår lista: Johannes Bäck !

Johannes är från solen och vindarnas ö, Öland! Han pluggar nu kommunikation men har tidigare pluggat historia. Johannes har hunnit med både det ena och det andra under sin tid i Uppsala och har varit vice ordförande och ordförande för sin programförening Historikerstudenterna. Han sitter just nu i Uppsala Medievetares styrelse.

Inom Uppsala studentkår kåren har Johannes under det senaste året varit humanistiska sektionens representant i historisk-filosofiska fakulteten samt också varit vice ordförande och senare ordförande för just humanistiska sektionen. :D

Varför ska man rösta på dig och UUS?
– Under mina tre år som engagerad inom Uppsala studentkårs olika föreningar, sektioner och andra organ har jag märkt hur svårt det är för den enskilde studenten att påverka. I ett system där partier med rikspolitik anknytning styr är det lätt att just ideologi styr vår kår och inte studenterna. Jag önskar att studenter kommer rösta på mig och UUS för att öka studenternas och sektionernas mer makt över kåren så vi kan ge sektionerna formellt inflytande.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
– Den viktigaste frågan för mig är att sektionerna ska få rösträtt i fullmäktige. Det tror jag är det första steget kåren måste ta för att studenterna ska känna att de enklare kan påverka. Gräsrotsrörelsen ska vara den viktigaste inom alla stora rörelser och organisationer, för utan den kan vi lika gärna lägga ner.

Du kan läsa mer om Johannes på hans kårvalsevent här.


Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D