Presenting #6 – Robin Pelgrom !

2018-04-19 13.59.39

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 6 på på vår lista: Robin Pelgrom !

Robin kommer från Motala och har pluggat teoretisk filosofi här i Uppsala! Hen är och har varit aktiv på Humanistiska sektionen i ett tag nu och hunnit med att vara Ordförande, vice ordförande och är studiebevakare på heltid där detta år!

Varför ska man rösta på dig och UUS?
– Jag har god kännedom om det lokala arbetet som kåren genomför ute på campus. De behov som uppstår ute på campus, både bland enskilda studenter, gällande rättigheter och arbetsmiljö, de organisatoriska stöd som studentföreningar är i behov av, samt rekrytering och tillsättning av studentrepresentanter. Det är här jag ser det huvudsakliga arbetet och allt detta sker ute på campus. Det är även på den nivån som påverkansarbete kan förankras. En röst på mig är en röst för ett arbete närmare de lokala sektionerna.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
– Jag vet inte om jag tycker en enda fråga är viktigast. Att studenter är representerade i universitetet, och har påverkansmöjligheter på sin utbildning. Samt har möjlighet att själva bestämma över de frågor som de vill driva.


Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D