Styrdokument

UUS stadgar

UUS VP 2012-2013
I detta dokument kan du läsa vad vi fastslagit som mål för partiets verksamhet under innevarande verksamhetsår. Målen berör både vår studentpolitik och hur vi ska sköta vårt arbete internt.

röra