UUS i fullmäktige

De motioner och interpellationer vi skrivit till fullmäktige hittar du här

UUS använder inte partipiska. Detta innebär att alla ledamöter är fria att rösta som de vill, och ingen i partiet kan bestämma vad någon annan ska rösta. Varje ledamot tar personligt ansvar för att vara påläst och insatt i de frågor som behandlas på fullmäktiges sammanträden. För att hjälpas åt har vi dock regelbundna förmöten, där vi diskuterar och förbereder oss inför fullmäktige.

FUMUUS-ledamöter under ett fullmäktigemöte