UUS i fullmäktige

De motioner och interpellationer vi skrivit till fullmäktige hittar du här

Samtliga handlingar och protokoll finns på Uppsala studentkårs hemsida

UUS använder inte partipiska. Detta innebär att alla ledamöter är fria att rösta som de vill, och ingen i partiet kan bestämma vad någon annan ska rösta. Varje ledamot tar personligt ansvar för att vara påläst och insatt i de frågor som behandlas på fullmäktiges sammanträden. För att hjälpas åt har vi dock regelbundna förmöten, där vi diskuterar och förbereder oss inför fullmäktige.

FUMUUS-ledamöter under ett fullmäktigemöte