Våra aktiviteter

 

Vi som är aktiva i UUS träffas och bedriver vår verksamhet på olika sätt.


  • Vi närvarar på Uppsala studentkårs fullmäktiges sammanträden, som äger rum ungefär varannan månad.
  • Inför varje fullmäktigesammanträde har vi partimöten, då vi diskuterar de handlingar som ska behandlas.
  • Vi arrangerar också campusfika, då vi bjuder studenter på fika berättar vilka vi är och tar in synpunkter från de studenter vi samtalar med.
  • Alla studenter som är nyfikna på oss är också välkomna till våra partiöl, då vi träffas på någon av Uppsalas förträffliga studentnationer.


Kontaktinfo till UUS:

Email: ordforande@uus.se

eller partiombud@uus.se


Facebook.com/

uppsalauniversitetsstudenter/Kontaktinfo till Uppsala studentkår:

www.uppsalastudentkar.se