Varför jag röstar på UUS – av Caroline Bodin

30742646_10155433572967967_8209539663694659584_n

Nummer 3 på UUS kandidatlista, Caroline Bodin, skriver nedan om varför hon lägger sin röst på UUS!

Caroline är ursprungligen från Örsundsbro, eller “landet utanför orten Uppsala” som hon själv säger. Hon har pluggat freds- och utvecklingsstudier och även varit aktiv i programföreningen UPAD där som utbildningsansvarig i styrelsen! Hon har också suttit i styrelsen för institutionen för freds- och konfliktforskning.

För närvarande är Caroline studiebevakare på heltid för Humanistiska sektionen på Uppsala studentkår. Hon sitter i områdesnämnden på HumSam och kvalitetsutskottet för utbildning på Historisk-Filosofiska fakulteten. Caroline har suttit i kårens fullmäktige under detta år och satt även i kårstyrelsen förra året!


Varför jag inte tycker politiska partier ska styra kåren och varför din röst räknas!

Din röst i kårvalet spelar roll! Mer än du tror. Men visst är det svårt att veta vad en ska rösta på om en inte är insatt. Det är lätt hänt att per automatik rösta på det parti som en vanligen skulle rösta på om det vore riksdagsval, de vet du ju vad de står för. Enkelt. Tryggt. Det har jag också gjort, men inte längre.

Här är varför jag röstar på UUS i Uppsala studentkårs kårval.
Kårens kanske största problem, som inte hörs så mycket utåt, är en brist på kontinuitet och stabilitet i sin inre organisation. Varje år väljs en (ofta) helt ny styrelse som är ansvarig för kårens verksamhet och dess anställda och som driver stora påverkansfrågor gentemot kommun, region och universitet. Det är coolt! Det är stort och viktigt! Och det är svårt. På ett år ska en ny styrelse sätta sig in i hur kåren fungerar, hur universitetet fungerar, vad det innebär att vara en bra arbetsgivare, vad som har gjorts förr, vad som inte har gjorts förr och vad en skulle vilja göra och vad som är ”bäst” för kåren och för våra studenter. De förväntas veta vad studenterna tycker, vad universitetet tycker, vad styrande politiker i Uppsala stad och i Sveriges regering tycker om studentrelaterade frågor.

Samtidigt är kårens styrelse ideellt engagerade studenter som samtidigt pluggar, förutom presidiet som är heltidsarvoderade. Jag har varit ideellt engagerad i styrelser sedan jag var 16 och i nästan hela mitt unga vuxna liv, jag vet att det är svårt att pussla tid och engagemang. Jag vet att det tar ungefär det första halvåret-året att komma in i det och bli varm i kläderna och känna att en har koll och kan göra ett bra arbete. När det första året har gått har du samlat dig kunskap, trygghet och erfarenhet nog att veta vad du kan göra bättre till nästa gång. Har du tur fick du en bra överlämning och kan ge ett bra överlämnande själv till den person som kommer efter dig med tips på vad du nu insett att verksamheten behöver. Har du ännu mer tur finns det ofta folk kvar från föregående år som kan hjälpa dig och som du vet kan hjälpa kommande eldsjäl.

Det här saknar Uppsala studentkår. Det saknas en kontinuitet och system för säker överlämning av erfarenhet som jag tror bara kan uppnås med längre och överlappande mandatperioder. Om vi hade överlappande mandat kunde vi undvika risken att varje nytt år stå inför en helt ny styrelse som ska börja om från noll. Om vi hade överlappande mandat, och kanske till och med längre mandat, så skulle det alltid finnas styrelseledamöter som har mer erfarenhet och som kan ha tid att föra den vidare till de nyare ledamöter och gamla diskussioner och projekt behövde inte gå om intet, dras ut på i onödan och falla mellan stolar. Det är ju ändå Sveriges äldsta studentkår de har ansvar för. Det är viktiga verksamheter och påverkansfrågor de har ansvar för. Många gör detta redan jättebra, men det kan göras bättre.

Varför har vi då inte överlappande mandatperioder? Varför slänger vi inte bara in det i systemet? Jo, för att det är partier som tävlar om makten att sitta i styrelsen. När det blir en tävling att vinna valet och ha makten att stänga andra ute då kommer överlappande mandat inte på fråga för då skulle det ju innebära att en kan komma att styra med andra än sitt eget parti. Längre mandat kommer inte heller på fråga för då riskerar varje parti som inte får majoritet att behöva vänta längre till nästa chans att komma in. När det blir en tävling om att vinna valet så kommer även tävlingsinstinkterna in. Allt blir ett spel och en tävling där allt blir polariserat och det är sällan fint.

Detta följt av att kårens sektionsaktiva inte har bestämmanderätt i kårens centrala beslut är varför jag röstar på UUS i valet. Uppsala studentkår har fyra sektioner som finns ute på campus nära våra studenter och medlemmar där studiebevakarna jobbar heltid och sektionsråd är engagerade för att bedriva den vardagliga verksamheten och kontakten med universitetsanställda och studenter i frågor om arbetsmiljö, rättigheter, studentrepresentation och studiesociala samarbeten. Sektionerna har ingen representation i styrelsen och inte heller i fullmäktige. Sektionerna sliter hårt med kårens mest grundläggande uppgift, den lokala studiebevakningen, men får inte vara med och bestämma om hur kårens verksamhet ska se ut. Det finns däremot forum där de får uttrycka åsikter och det har nämnts att de kan bilda egna partier att ställa upp i kårvalet med, om de vill. Jag tycker att det är en skev bild av det hela.

Jag tycker inte att möjligheten att få tycka är samma sak som en rätt att bestämma. Jag tycker inte att möjligheten att bilda parti som kanske får röster i fullmäktige är samma sak som att få erkända och organisatoriskt etablerade mandat som består oavsett hur mycket en klarar av att kampanja. Jag tycker inte att en ska behöva tillhöra eller bilda ett parti för att kunna sitta i fullmäktige. Det ska inte ha betydelse var du ligger ideologiskt för att du ska ha rätt att engagera dig på alla nivåer för din utbildning. Jag tycker att sektionerna bör få fast representation i fullmäktige och kanske även i styrelsen av den enkla anledningen att de förtjänar det för det jobb de utför för kåren. Sektionerna är en del av kåren, de ÄR kåren. På pappret. I realiteten förväntas de bara utföra utan protest. Men det är inte så det fungerar. Sektionerna säger ifrån och det är dags att resten av kåren lyssnar.

Därför vill jag se UUS vinna kårvalet. Därför är din röst viktig.


Du kan läsa mer från Caroline i intervjun med Ergo här.

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page!