Välkommen till UUS!

Uppsala universitets studenter är ett studentparti inom Uppsala studentkår. Vi är inte bundna till någon särskild politisk ideologi. Vi arbetar för att kåren ska lyssna på studenterna vid Uppsala universitet och bedriva ett effektivt påverkansarbete.

Engagera er i kåren!

UUS logga

Uppsala studentkår går mot ett nytt verksamhetsår och det behövs engagerade och erfarna personer som er för att på bästa sätt möta de utmaningar som finns framför oss. Vi i kårpartiet Uppsala universitets studenter (UUS) har alltid tryckt på vår vilja att involvera fler från den lokala nivån i kårens arbete.

Tyvärr finns inget fungerande system i kåren som normalt skulle sondera intresset för de många poster som ska tillsättas inför kommande år. Därför skickar vi nu ut denna sondering brett och stort till alla engagerade människor som kan vara intresserade!

En sak vi framför allt skulle vilja att folk med erfarenhet från lokalt påverkansarbete (typ vara aktiv i en förening och/eller en sektion) ville vara med i är kårstyrelsen. Lokala erfarenheter är mycket värda i t.ex. styrelsen eller andra uppdrag och det finns inga krav på partitillhörighet, utan man kallas för “obunden”. Vi tycker att styrelsen och kåren bara blir stärkt av att det också kommer in studenter utanför partierna, med lokala erfarenheter och kunskaper.

En lista med beskrivningar av uppdrag och poster finns på denna länk:

Hör av er till oss på ordforande@uus.se om ni är intresserade eller vill veta mer om vad uppdragen innebär!

På Konstituerande fullmäktige (KonstFUM) kommer nästa års rambudget, medlemsavgift men också nästa års sektionsfördelning klubbas. Men sedan är det också här som posterna för nästa år tillsätts som kårordförande, viceordförande, styrelseledamöter och många fler. Det finns också en del studentrepresentantuppdrag i olika organ och organisationer.

KonstFUM sker 21 maj, kl. 17.15 i Eva Netzelius salen på Blåsenhus.

************************************

Vi vill samtidigt passa på att tipsa om att kåren söker fortfarande efter studiebevakare för nästa år, heltidsarvoderade uppdrag:

Sprid detta gärna vidare till andra som ni tror kan vara intresserade! :D 

Kårvalet 2018 är över – UUS återigen största parti!

MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1524340828381.jpg_1524340830154

Kårvalet 2018 är över och UUS blev återigen största parti! Trots att fullmäktige minskar i total storlek från 41 till 33 mandat “behöll” partiet sina 12 mandat från innevarande år. Med 500 röster (36,8 %) är detta partiets bästa resultat sedan kårvalet 2013! :D

Tack till alla som röstat på UUS och särskilt tack till alla hjältar som arbetat hårt för att kampanja och nå det här resultatet! 

Nedan är en lista på vilka ledamöter och ersättare som sitter i fullmäktige för UUS i kommande år!

MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1524340943457.jpg_1524340944789

Läs också Ergos rapportering av valresultatet här!

Nu påbörjas en process av förhandlingar mellan kårpartierna för att pyssla ihop hur nästa verksamhetsår ska se ut. På konstituerande fullmäktige (KonstFUM) kommer uppdragen för nästa verksamhetsår att klubbas igenom.

KonstFUM sker 21 maj, kl. 17.15 i Eva Netzelius salen på Blåsenhus.
Alla medlemmar i kåren är välkomna att kandidera och yttra sig!

Kåren behöver DIG!

Är du eller någon du känner kanske intresserad av ett uppdrag i nästa år? Kåren är alltid i behov av flitiga studenter som vill engagera sig! Är du intresserad av en plats i styrelsen som en obunden (ej partiknuten) ledamot? Eller kanske ett av de många uppdrag som studentrepresentant inom antingen UU eller i externa organisationer som Drivhuset?

Oavsett om du har stor eller liten erfarenhet av kåren så hör gärna av dig! Lokala perspektiv och erfarenheter är väldigt värdefulla komplement som behövs mer av inom kåren!

Hör av dig till oss på ordforande@uus.se om du vill veta mer eller anmäla intresse!

För en lista av uppdrag med beskrivningar, se här.

 

UUS kommenterar kårstyrelsens skrivelse till nationer angående gemensamt medlemskap

UUS logga

Tidigare i april skickade kårstyrelsen en skrivelse till nationerna angående ett gemensamt medlemskap för nationer och Uppsala studentkår. Detta brev hade inte delgetts eller diskuterats i fullmäktige eller Uppsala studentkår i övrigt innan. Vi i UUS kände dels att det inte helt reflekterade kåren som helhet men också att vi ville delge våra tankar kring frågorna som lyftes. UUS skrev därför en egen skrivelse till nationerna för att utveckla dessa tankar. Du hittar både styrelsens skrivelse samt vår egen här nedan.

 

Presenting #9 – Johannes Bäck !

johannes

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 9 på på vår lista: Johannes Bäck !

Johannes är från solen och vindarnas ö, Öland! Han pluggar nu kommunikation men har tidigare pluggat historia. Johannes har hunnit med både det ena och det andra under sin tid i Uppsala och har varit vice ordförande och ordförande för sin programförening Historikerstudenterna. Han sitter just nu i Uppsala Medievetares styrelse.

Inom Uppsala studentkår kåren har Johannes under det senaste året varit humanistiska sektionens representant i historisk-filosofiska fakulteten samt också varit vice ordförande och senare ordförande för just humanistiska sektionen. :D

Varför ska man rösta på dig och UUS?
– Under mina tre år som engagerad inom Uppsala studentkårs olika föreningar, sektioner och andra organ har jag märkt hur svårt det är för den enskilde studenten att påverka. I ett system där partier med rikspolitik anknytning styr är det lätt att just ideologi styr vår kår och inte studenterna. Jag önskar att studenter kommer rösta på mig och UUS för att öka studenternas och sektionernas mer makt över kåren så vi kan ge sektionerna formellt inflytande.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
– Den viktigaste frågan för mig är att sektionerna ska få rösträtt i fullmäktige. Det tror jag är det första steget kåren måste ta för att studenterna ska känna att de enklare kan påverka. Gräsrotsrörelsen ska vara den viktigaste inom alla stora rörelser och organisationer, för utan den kan vi lika gärna lägga ner.

Du kan läsa mer om Johannes på hans kårvalsevent här.


Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D

Presenting #6 – Robin Pelgrom !

2018-04-19 13.59.39

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 6 på på vår lista: Robin Pelgrom !

Robin kommer från Motala och har pluggat teoretisk filosofi här i Uppsala! Hen är och har varit aktiv på Humanistiska sektionen i ett tag nu och hunnit med att vara Ordförande, vice ordförande och är studiebevakare på heltid där detta år!

Varför ska man rösta på dig och UUS?
– Jag har god kännedom om det lokala arbetet som kåren genomför ute på campus. De behov som uppstår ute på campus, både bland enskilda studenter, gällande rättigheter och arbetsmiljö, de organisatoriska stöd som studentföreningar är i behov av, samt rekrytering och tillsättning av studentrepresentanter. Det är här jag ser det huvudsakliga arbetet och allt detta sker ute på campus. Det är även på den nivån som påverkansarbete kan förankras. En röst på mig är en röst för ett arbete närmare de lokala sektionerna.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
– Jag vet inte om jag tycker en enda fråga är viktigast. Att studenter är representerade i universitetet, och har påverkansmöjligheter på sin utbildning. Samt har möjlighet att själva bestämma över de frågor som de vill driva.


Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D

Presenting #5 – Camila Lacorazza !

30550132_10211791484045008_16981921_o

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 5 på på vår lista: Camila Lacorazza !

Camila är född i Buenos Aires (Argentina!) och flyttade vid 8-års ålder till Östhammar utanför Uppsala där hon bor kvar än! Hon pluggar fjärde terminen på biomedicinska analytikerprogrammet och kliver på som ordförande för programföreningen BAStU-rådet där till hösten! :D

Camila har varit ordförande för Medicinska sektionen på Uppsala studentkår detta år och suttit i Områdesnämnden för MedFarm samt dess arbetsutskott. Hon sitter även i programkommittén för sin utbildning och har varit studerande skyddsombud. 

Varför ska man rösta på dig och UUS?
– Man ska rösta på mig för att jag tycker att det är viktigt att studenterna får göra sina röster hörda via de föreningar och sektioner som de har i vardagen, och som även känner till de lokala problemen, snarare än via partier som de med lite tur får se ute på campus en gång per år.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
– Min absolut viktigaste fråga är definitivt matplatser och studentutrymmen. Ingen ska behöva äta sin lunch i en korridor eller i ett väntrum!


Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D

Varför jag röstar på UUS – av Caroline Bodin

30742646_10155433572967967_8209539663694659584_n

Nummer 3 på UUS kandidatlista, Caroline Bodin, skriver nedan om varför hon lägger sin röst på UUS!

Caroline är ursprungligen från Örsundsbro, eller “landet utanför orten Uppsala” som hon själv säger. Hon har pluggat freds- och utvecklingsstudier och även varit aktiv i programföreningen UPAD där som utbildningsansvarig i styrelsen! Hon har också suttit i styrelsen för institutionen för freds- och konfliktforskning.

För närvarande är Caroline studiebevakare på heltid för Humanistiska sektionen på Uppsala studentkår. Hon sitter i områdesnämnden på HumSam och kvalitetsutskottet för utbildning på Historisk-Filosofiska fakulteten. Caroline har suttit i kårens fullmäktige under detta år och satt även i kårstyrelsen förra året!


Varför jag inte tycker politiska partier ska styra kåren och varför din röst räknas!

Din röst i kårvalet spelar roll! Mer än du tror. Men visst är det svårt att veta vad en ska rösta på om en inte är insatt. Det är lätt hänt att per automatik rösta på det parti som en vanligen skulle rösta på om det vore riksdagsval, de vet du ju vad de står för. Enkelt. Tryggt. Det har jag också gjort, men inte längre.

Här är varför jag röstar på UUS i Uppsala studentkårs kårval.
Kårens kanske största problem, som inte hörs så mycket utåt, är en brist på kontinuitet och stabilitet i sin inre organisation. Varje år väljs en (ofta) helt ny styrelse som är ansvarig för kårens verksamhet och dess anställda och som driver stora påverkansfrågor gentemot kommun, region och universitet. Det är coolt! Det är stort och viktigt! Och det är svårt. På ett år ska en ny styrelse sätta sig in i hur kåren fungerar, hur universitetet fungerar, vad det innebär att vara en bra arbetsgivare, vad som har gjorts förr, vad som inte har gjorts förr och vad en skulle vilja göra och vad som är ”bäst” för kåren och för våra studenter. De förväntas veta vad studenterna tycker, vad universitetet tycker, vad styrande politiker i Uppsala stad och i Sveriges regering tycker om studentrelaterade frågor.

Samtidigt är kårens styrelse ideellt engagerade studenter som samtidigt pluggar, förutom presidiet som är heltidsarvoderade. Jag har varit ideellt engagerad i styrelser sedan jag var 16 och i nästan hela mitt unga vuxna liv, jag vet att det är svårt att pussla tid och engagemang. Jag vet att det tar ungefär det första halvåret-året att komma in i det och bli varm i kläderna och känna att en har koll och kan göra ett bra arbete. När det första året har gått har du samlat dig kunskap, trygghet och erfarenhet nog att veta vad du kan göra bättre till nästa gång. Har du tur fick du en bra överlämning och kan ge ett bra överlämnande själv till den person som kommer efter dig med tips på vad du nu insett att verksamheten behöver. Har du ännu mer tur finns det ofta folk kvar från föregående år som kan hjälpa dig och som du vet kan hjälpa kommande eldsjäl.

Det här saknar Uppsala studentkår. Det saknas en kontinuitet och system för säker överlämning av erfarenhet som jag tror bara kan uppnås med längre och överlappande mandatperioder. Om vi hade överlappande mandat kunde vi undvika risken att varje nytt år stå inför en helt ny styrelse som ska börja om från noll. Om vi hade överlappande mandat, och kanske till och med längre mandat, så skulle det alltid finnas styrelseledamöter som har mer erfarenhet och som kan ha tid att föra den vidare till de nyare ledamöter och gamla diskussioner och projekt behövde inte gå om intet, dras ut på i onödan och falla mellan stolar. Det är ju ändå Sveriges äldsta studentkår de har ansvar för. Det är viktiga verksamheter och påverkansfrågor de har ansvar för. Många gör detta redan jättebra, men det kan göras bättre.

Varför har vi då inte överlappande mandatperioder? Varför slänger vi inte bara in det i systemet? Jo, för att det är partier som tävlar om makten att sitta i styrelsen. När det blir en tävling att vinna valet och ha makten att stänga andra ute då kommer överlappande mandat inte på fråga för då skulle det ju innebära att en kan komma att styra med andra än sitt eget parti. Längre mandat kommer inte heller på fråga för då riskerar varje parti som inte får majoritet att behöva vänta längre till nästa chans att komma in. När det blir en tävling om att vinna valet så kommer även tävlingsinstinkterna in. Allt blir ett spel och en tävling där allt blir polariserat och det är sällan fint.

Detta följt av att kårens sektionsaktiva inte har bestämmanderätt i kårens centrala beslut är varför jag röstar på UUS i valet. Uppsala studentkår har fyra sektioner som finns ute på campus nära våra studenter och medlemmar där studiebevakarna jobbar heltid och sektionsråd är engagerade för att bedriva den vardagliga verksamheten och kontakten med universitetsanställda och studenter i frågor om arbetsmiljö, rättigheter, studentrepresentation och studiesociala samarbeten. Sektionerna har ingen representation i styrelsen och inte heller i fullmäktige. Sektionerna sliter hårt med kårens mest grundläggande uppgift, den lokala studiebevakningen, men får inte vara med och bestämma om hur kårens verksamhet ska se ut. Det finns däremot forum där de får uttrycka åsikter och det har nämnts att de kan bilda egna partier att ställa upp i kårvalet med, om de vill. Jag tycker att det är en skev bild av det hela.

Jag tycker inte att möjligheten att få tycka är samma sak som en rätt att bestämma. Jag tycker inte att möjligheten att bilda parti som kanske får röster i fullmäktige är samma sak som att få erkända och organisatoriskt etablerade mandat som består oavsett hur mycket en klarar av att kampanja. Jag tycker inte att en ska behöva tillhöra eller bilda ett parti för att kunna sitta i fullmäktige. Det ska inte ha betydelse var du ligger ideologiskt för att du ska ha rätt att engagera dig på alla nivåer för din utbildning. Jag tycker att sektionerna bör få fast representation i fullmäktige och kanske även i styrelsen av den enkla anledningen att de förtjänar det för det jobb de utför för kåren. Sektionerna är en del av kåren, de ÄR kåren. På pappret. I realiteten förväntas de bara utföra utan protest. Men det är inte så det fungerar. Sektionerna säger ifrån och det är dags att resten av kåren lyssnar.

Därför vill jag se UUS vinna kårvalet. Därför är din röst viktig.


Du kan läsa mer från Caroline i intervjun med Ergo här.

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page!

Presenting #7 – Amanda Lindberg !

30550840_1780590255330409_1610907474_o

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 7 på på vår lista: Amanda Lindberg !

Amanda kommer från en liten by utanför kuststaden Söderhamn. Hon pluggar på Biomedicinprogrammet och har varit aktiv i Biomedicinska Föreningen (BMF) sedan hon började programmet och har bland annat suttit som vice ordförande där.

Detta år sitter Amanda som vice ordförande på Medicinska Sektionen i Uppsala studentkår. Hon har suttit som studentrepresentant i styrelsen på institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) och sitter nu i lika villkorsgruppen på samma institution. Hon är även Medicinska sektionens ledamot i Akademiska senaten och sitter också i beredningsgruppen för Pedagogiska priset! Wow! 

Varför ska man rösta på dig och UUS?
– Jag, precis som UUS, vill fokusera på studentgemensamma frågor istället för partipolitik. Vi vill lägga ner all vår energi på att förbättra studenternas vardag, oavsett vilket parti man i vanliga fall tillhör eller på vilket campus man studerar på.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
– Som student har man oftast mycket saker man oroar sig för, att hitta någonstans att äta sin matlåda ska inte vara ett utav dem. För närvarande finns det brist på matplatser för studenter på många campus, detta tycker jag är en otroligt viktig fråga som vi måste jobba med mer!

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D

Presenting #14 – Gustav Sundell !

2018-04-10 18.41.06

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 14 på på vår lista: Gustav Sundell! :D

Gustav säger sig vara från dinosauriernas tid och vi har svårt att motbevisa detta då han har varit aktiv i både partiet och fullmäktige längst av alla nu aktiva, sedan 2012! Gustav är till vardags doktorand i biokemi men också student i kinesiska. Men för oss är han kårens “ålderman”, eller bara Gandalf den kloke när vi är informella. 

Han har hunnit med att vara ordförande och studiebevakare på medicinska sektionen, varit revisor för kåren och suttit de två senaste åren som kårens historiograf där han berättar för oss yngre “hur det var förr”. Under sin långa tid i kåren har Gustav, som han själv beskriver det, “gjort typ allt utom att vara ordförande eller sitta i styrelsen”.

Varför ska man rösta på dig och UUS?
-Det som en studentkår gör är att ta till vara på studenternas intressen. Det gör inte kåren på ett effektivt sätt idag för att istället för att fokusera på den politiken som skulle vara bäst för studenterna så fokuserar man på polarisering och saker som kåren inte kan påverka.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
-Jag vill att studentrepresentationen ska vara effektiv och koordinerad. Det är då kårernas påverkansarbete märks mest hos studenterna.

Rösta här, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D

Presenting #16 – Markus Marttila!

30652990_10156405054223885_3929955540389593088_n

UUS presenterar sina kandidater för kårvalet 2018!

Här presenterar vi nummer 16 på på vår lista: Markus Marttila! :D

Markus är ursprungligen från Åbo (Finland!), men uppvuxen i Finspång, Östergötland som han själv gärna poängterar. Markus är filosofistudent och snart klar med en juristexamen. Han är intresserad av kampsport, datorer och har i bilden en fluffig vit best som heter Madicken i knäet.

Markus har varit ordförande för Juridiska föreningen Uppsala och varit ordförande, vice ordförande och studiebevakare på den dåvarande juridiska sektionen inom Uppsala studentkår. Han har suttit som studentrepresentant i disciplinnämnden och sitter sedan tre år tillbaka i en arbetsgrupp för att införa e-tentor på universitetet!

Varför ska man rösta på dig och UUS?
-Man ska rösta på mig om man tror att det är bra att fokusera på studentgemensamma frågor istället för partipolitik. Om man tror att det viktigaste jobbet på kåren är att hjälpa studenter förbättra sin vardag på Uppsala universitet, inte driva rikspolitiska frågor. Och om man tror på samarbete. Både inom kåren och mellan de olika kårerna som nu finns i stan.

Vilken studentnära fråga tycker du är viktigast?
-Viktigaste frågan för mig är studiemiljön i form av e-tentor, öppettider på bibliotek och studieplatser.

Du kan läsa mer om Markus på hans egna kårvalsevent här.


Rösta här
, det tar max 2 minuter! Du behöver bara din kårvalskod som finns på ditt mecenatkort! Valet stänger kl. 20.00 den 21:a april!

Följ oss också på vårt kårvalsevent och vår page! :D