KÅRVALET 2022

KÅRVALET


Uppsala studentkårs högsta beslutande organ (Fullmäktige) utses i kårvalet, som äger rum i april varje år. Fullmäktige består av 33 ledamöter, och för att kunna sitta där måste studenter organisera sig i listor eller partier som ställer upp till valet. Rösta gör man digitalt. I Kårvalet 2021 kommer varje medlem få en länk via mail där man röstar.


I Kårvalet 2022 ställer Uppsala universitets studenter upp som kårparti. Rösta på UUS och kryssa den person som du vill ska företräda dig i fullmäktige!